Cenzo zoekt

GZ-psychologen & A&G-psychologen

Zelfstandig gevestigd maar niet alleen!

Dit vinden psychologen van Cenzo

Video afspelen

drs. G. Oppewal

GZ-psycholoog
Eigenaar van Psychologie praktijk Acht in Eindhoven, opgericht in 2003 en sinds november 2003 aangesloten bij Cenzo. Ze behandelt voornamelijk cliënten vanuit de bedrijfszorg.
Video afspelen

drs. A.E. ten Have

GZ-psycholoog
Zelfstandig GZ-psycholoog aangesloten bij Cenzo, zodat ze kan kiezen wat ze het leukste vindt om te doen en hoe ze het wil doen. Ze behandelt cliënten zowel in de GBGGZ als bedrijfszorg.
Video afspelen

drs. B.J.M. Hellmann

GZ-psycholoog
GZ-psycholoog, cognitief gedrags- en running therapeut met praktijk in Lekkerkerk en Rotterdam. Vind het leuk om mensen te helpen hun leven weer op te pakken en bij bedrijfszorg hun werk weer te kunnen doen.
Video afspelen

A.S. Vrijland MSc.

GZ-psycholoog
Eigenaar van psychologie praktijk You to You. Vindt dat Cenzo de ideale tussenweg biedt tussen loondienst waar alles geregeld is en het voeren van een eigen praktijk waarin je alles helemaal zelf moet regelen.

Waarom Cenzo?

Zelfstandig gevestigde GZ- en A&G-psychologen ondersteunen wij bij het efficiënt uitvoeren van hun eigen praktijk.
Dit doen wij door het voeren van acquisitie, afsluiten van contracten met zorgverzekeraars en bedrijven, het faciliteren van, deskundigheidsbevordering, intervisie en het ondersteunen in administratie, facturatie, automatisering en ondersteunen bij implementeren van wet- en regelgeving.
Aangesloten psychologen worden hierdoor ontzorgd in alle verplichtingen en hebben meer tijd om optimale zorg te leveren aan cliënten.
Dat doen we omdat wij er van overtuigd zijn dat hierdoor de aangesloten psychologen de beste zorg kunnen leveren aan cliënten zodat we samen Nederland weerbaarder en mentaal vitaler kunnen maken.

bol-foto psychologische zorg

Psychologische zorg

De juiste weg naar herstel!

Ervaart een medewerker psychische klachten? Dan is psychologische zorg de weg naar herstel. Onze ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals leveren zorg op maat die leidt tot klachtenreductie, bevordering van het welbevinden van de medewerker, re-integratie en/of voorkoming van verzuim.

  • Onze dienstverlening
  • Dienstenaanbod

Landelijk leveren onze ervaren en gekwalificeerde psychologen zorg op maat. Deze zorg richt zich op medewerkers met psychische klachten die hen hinderen in hun dagelijks functioneren, waardoor zij verminderd presteren en/of zijn uitgevallen.

Onze psychologen werken vanuit de visie dat werk bijdraagt aan herstel. Zij zullen daarom, zo snel als verantwoord is, de medewerker helpen terug te keren naar het werk. Vanuit deze situatie leert de medewerker omgaan met zijn problematiek op het werk, terwijl hij samen met zijn psycholoog werkt aan zijn herstel.

Met onze aanpak komen we tot:

  • Klachtenreductie
  • Gedragsverandering en
  • Snelle en duurzame werkhervatting.

Cenzo-VITA
Individuele begeleiding van, vaak arbeidsgerelateerde, lichtere psychische klachten ter voorkoming van verzuim en bevordering van het functioneren.

Cenzo-CURA
Curatieve behandeling van psychische stoornissen (GBGGZ) met als doel klachtenreductie en terugkeer naar het werk. Cofinanciering zorgverzekering is mogelijk.

Driegesprek
Als onderdeel van een behandeling wordt een ondersteunend re-integratiegesprek met de psycholoog, medewerker en leidinggevende uitgevoerd, om te komen tot goede afspraken ten aanzien van de inzetbaarheid van de medewerker.

Landelijk leveren onze ervaren en gekwalificeerde psychologen zorg op maat. Deze zorg richt zich op medewerkers met psychische klachten die hen hinderen in hun dagelijks functioneren, waardoor zij verminderd presteren en/of zijn uitgevallen. Onze psychologen werken vanuit de visie dat werk bijdraagt aan herstel. Zij zullen daarom, zo snel als verantwoord is, de medewerker helpen terug te keren naar het werk. Vanuit deze situatie leert de medewerker omgaan met zijn problematiek op het werk, terwijl hij samen met zijn psycholoog werkt aan zijn herstel. Met onze aanpak komen we tot klachtenreductie, gedragsverandering en snelle en duurzame werkhervatting.

Cenzo-VITA
Individuele begeleiding van, vaak arbeidsgerelateerde, lichtere psychische klachten ter voorkoming van verzuim en bevordering van het functioneren.

Cenzo-CURA
Curatieve behandeling van psychische stoornissen (GBGGZ) met als doel klachtenreductie en terugkeer naar het werk. Cofinanciering zorgverzekering is mogelijk.

Driegesprek
Als onderdeel van een behandeling wordt een ondersteunend re-integratiegesprek met de psycholoog, medewerker en leidinggevende uitgevoerd, om te komen tot goede afspraken ten aanzien van de inzetbaarheid van de medewerker.

Zorg op maat

De Cenzo-psychologen
leveren, mede door hun ruime ervaring en expertise,
zorg op maat.
Samen met de medewerker wordt bepaald welke behandelaanpak passend is bij de hulpvraag en het profiel van de medewerker.

Zeer ervaren psychologen

De zorg wordt geleverd door gekwalificeerde GZ-psychologen (BIG) en A&G-psychologen (NIP). Zo heeft u de zekerheid dat medewerkers conform wet- en regelgeving door zeer ervaren en goed geschoolde psychologen worden behandeld.

Snelle doorlooptijden

Dankzij ons brede netwerk zorgprofessionals en zorgbemiddeling op het hoofdkantoor, kunnen medewerkers aanzienlijk sneller starten dan in de reguliere zorg. We verkorten de verzuimduur aanzienlijk en voorkomen dat klachten verergeren.

Kwaliteitsbewaking en -meting

De door ons gemeten resultaten krijgt u via een jaarlijkse rapportage inzichtelijk gemaakt. De resultaten, zoals wacht-/ doorlooptijden, klachtenreductie, re-integratie en cliënttevredemheid van uw medewerkers worden afgezet tegen het Cenzo-totaal.

Meer informatie

Download hier de brochure psychologische zorg met informatie.

Contact

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.

Zoek-zorgprofessional

Bekijk hier waar wij een zorgprofessional beschikbaar hebben.

Contactformulier